Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Ιατρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 

·         Τι είναι ο ΕΟΠΥΥ;

Είναι ο νέος  Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
·         Ποιούς ασφαλισμένους αφορά;
Αφορά τους ασφαλισμένους των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ , ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΟΓΑ (θα επακολουθήσουν και άλλα ταμεία ) και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν ασφαλιστική κάλυψη.
Πιο αναλυτικά οι δικαιούχοι αναφέρονται στο Άρθρο 3 του ΦΕΚ 2456 3/11/2011
του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).
·         Υπάρχει Κανονισμός Παροχών;
Υπάρχει o Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) ΦΕΚ 2456-
3/11/2011 (ιστοσελίδες των ενταχθέντων ταμείων).
·         Από ποιες ιατρικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ;
Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται από:
- Συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς
- Μη συμβεβλημένους αλλά πιστοποιημένους για συνταγογράφηση γιατρούς
(μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων-εξετάσεων)
- Πολυϊατρεία και ιατρεία του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ)
- Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία
- Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ
 ·         Πώς μπορώ να βρω τη Λίστα των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών
(Δ/νση,τηλ.) ή τη Δ/νση του πλησιέστερου σε εμένα πολυϊατρείου/ιατρείου του ΕΟΠΥΥ;
Η Λίστα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών υπάρχει
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) στις ιστοσελίδες
των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ΟΑΕΕ
(www.oaee.gr), ΟΠΑΔ (www.opad.gr ΟΓΑ (www.oga.gr) καθώς και στην
ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (www.e-syntagografisi.gr).
Η Δ/νση των πολυϊατρείων-ιατρείων του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μπορεί να
βρεθεί από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:3
·         Πώς κλείνω ραντεβού σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ;
- Μέσω του 184 [για τις δομές του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ)]
- Με απ’ απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση με τον συμβεβλημένο
γιατρό. Θα ενημερώνομαι υποχρεωτικά από αυτόν εκ των προτέρων
για το εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση (εάν έχει συμπληρώσει
το πλαφόν ή πότε μπορεί να με δεχθεί).
·         Εάν επισκεφθώ συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό θα πληρώσω επίσκεψη;
Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καμία επιπλέον
αμοιβή από τους δικαιούχους, για τους πρώτους 50 ασθενείς που εξετάζουν
κάθε εβδομάδα και για τους 200 του μήνα.
·         Τί πρέπει να έχω μαζί μου κατά την επίσκεψή μου στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ;
Το ασφαλιστικό μου βιβλιάριο θεωρημένο για το τρέχον έτος.
·         Πού θεωρώ το βιβλιάριό μου;

Όπου το θεωρούσα έως σήμερα.

Επιστροφή
kat'oikon
Banner Δεξί 8
ΥΠΕΡΗΧΟΙ TRIPLEX
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
MOΠ
SSL Certificates