Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Home page more
Categories
Contact us more
Sitemap more
Download Area more
Newsletter more

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Εργαστηριακές Εξετάσεις » Αιματολογικές εξετάσεις » Γενική εξέταση αίματος

Description

Γενική εξέταση αίματος
Γενική εξέταση αίματος

  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
WBC Λευκά αιμοσφαίρια  4-10 k/μl
NEUT Πολυμορφοπυρυνα  45-85 %
LYMPH Λευμφοκυτταρα  20-45%
MONO Μονοκύτταρα  2-10%
EO Ηωσινόφιλα  1-5%
BASO Bασεόφιλα  - %
  Ραβδοπύρηνα  - %
RBC Ερυθρα Αιμοσφαίρια   3-9 M/μl
HGB Αμοσφαιρίνη   12-16 g/dl
HCT Αιματοκρίτης  37-46 %
MCV Μέσος όγκος Ερυθρών   80-99 fl
MCH Μέση περιεκτικότητα Hb   27-32 pg
MCHC Μέση πυκνότητα Hb  31.5-36.5 g/dl
RDW-CV Εύρος κατανομής  11.5-14.5 %
PLT Αιμοπετάλια  140-440 k/μl
MPV Μέσος όγκος  7.4-12 fl
P-LCR Ποσοστό μεγάλων PLT  13-43 %
  Μορφολογία Ερυθρών  
  Ανισοκυττάρωση  
  Μικροκυττάρωση

 

  Μακροκυττάρωση  
  Στοχοκυττάρωση  
  Υποχρωμία  
  Βασεόφιλο Στίξη  
  Ποικιλοκυττάρωση  
  Σφαιροκυττάρωση  

 

 

 
Next >>

kat'oikon
Banner Δεξί 8
ΥΠΕΡΗΧΟΙ TRIPLEX
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
MOΠ
SSL Certificates